వ్యాసాలు

వ్యాసాలు

Overnight, Boston-based pharmaceutical company Moderna announced a new supply agreement with Australia for 25 million doses of its COVID-19 vaccine. The deal includes ten million doses against the original strain of the coronavirus to be delivered this year. This vaccine has been widely used in countries such as Canada, United States and the United Kingdom under emergency use authorisations granted by these countries and the World Health Organisation. Moderna’s deal with Australia also includes 15 million doses of its updated variant booster vaccine candidate, estimated to be delivered in 2022. The agreement is subject to approval by Australia’s drug regulator, the Therapeutic Goods Administration (TGA), for both the original vaccine and the booster. Moderna expects to submit an application to the TGA shortly . How does Moderna’s vaccine work? Moderna’s vaccine ag.....
దేశంలో కోవిడ్ విలయతాండవం అనేక మౌళిక సదుపాయాలలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ఎత్తి చూపింది. ఆర్ధిక వ్యవస్థ ఛిన్నాభిన్నమవడమనేది పక్కన పెడితే దేశంలోని పలు పట్టణాలలో ప్రజల జీవనవిధానం, వసతులు, రోజువారీ గమనం మారుతున్న జీవన ప్రమాణాలను మన కళ్ల ఎదుట నిలబెట్టింది. ప్రపంచంలో సగం జనాభా పట్టణాలలోనే నివసిస్తున్నారు. మన దేశంలో 70శాతం స్థూల జ.....
ప్రపంచంలో ఏ మూల చూసిన ఏ మున్నది చెప్పుకోవడానికి, వైరస్ విలయతాండవం, మరణాలు, మారణ హోమాలు, వరద భీభత్సాలు, అగ్నిజ్వాలల విధ్వంసం, రాజకీయ కుమ్ములాటలు. మరో సంవత్సరం వచ్చినంత తొందరగానే వెళ్లిపోతోంది. కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ, కొన్ని చేదు జ్ఞాపకలను మిగులుస్తూ, రేపు మీద ఆశను రేపుతూ నెమ్మదిగా జారుకుంటోంది. ఈ సంవత్సరం ప్రపంచమంతా విస్.....
The Governor-General Hon. David Hurley has agreed to the Commonwealth Government’s recommendation to make an amendment to Australia’s National Anthem, Advance Australia Fair. The second line of Advance Australia Fair will change from ‘For we are young and free’ to ‘For we are one and free.’ The new Anthem will take effect from 1 January 2021. Prime Minister Scott Morrison said the change was made for all Australians. “During the past year we have showed once again the indomitable spirit of Australians and the united effort that has always enabled us to prevail as a nation. It is time to ensure this great unity is reflected more fully in our national anthem,” the Prime Minister said. “Also, while Australia as a modern nation may be relatively young, our country’s story is ancient, as are the stories of the many First Nations peoples whose stewardship we rightly ack.....
WhatsApp