వ్యాసాలు

వ్యాసాలు

At a time when evading the devil’s grip was the only motto of every sane person in the world and remaining indoors was the government dictat, a promotion to an out-station Unit, in no way gives an elated feeling. The devil called Corona was unleashing its fury and a long distance travel in the prevailing situations in public transport with the shadow of the COVID 19 lurking at every nook and corner, gave a creepy feeling. Inevitable it was, and so, the journey of a Mumbaikar to a place called Manuguru began on June 28th, 2020. The first reaction/advise from any average outsider to a posting at Manuguru is “Oh No!”, “Remote!”, “Acute Climatic conditions”, “A Unique Plant-will teach you a lot” etc. I somehow was fascinated by the name of the place for the “Guru” attached to it. So, when I decided to opt for the posting I presumed the journey to be a sojourn to my teac.....
ప్రపంచంలో ఏ మూల చూసిన ఏ మున్నది చెప్పుకోవడానికి, వైరస్ విలయతాండవం, మరణాలు, మారణ హోమాలు, వరద భీభత్సాలు, అగ్నిజ్వాలల విధ్వంసం, రాజకీయ కుమ్ములాటలు. మరో సంవత్సరం వచ్చినంత తొందరగానే వెళ్లిపోతోంది. కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ, కొన్ని చేదు జ్ఞాపకలను మిగులుస్తూ, రేపు మీద ఆశను రేపుతూ నెమ్మదిగా జారుకుంటోంది. ఈ సంవత్సరం ప్రపంచమంతా విస్.....
మూడు దశాబ్ధాలపాటు తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసును దోచి సమ్మోహనం చేసిన మహానటి సుదీర్ఘతీరాల నుంచి పయనించి వచ్చి మళ్లీ తెరమీద సాక్షాత్కరించింది. ఈసారి బయోపిక్ రూపంలో. ఆనాడు ఏవిధంగా అయితే తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని కల్పించుకుందో, నేడు అంతకు రెట్టింపు స్థాయిని దక్కించుకుంది. నాడు, నేడు, ఎల్లప్పుడు ఆమె మహానటే. కాకపోతే, నాడు తానెవరికి సంజాయిషీ ఇచ్చుక.....
The Governor-General Hon. David Hurley has agreed to the Commonwealth Government’s recommendation to make an amendment to Australia’s National Anthem, Advance Australia Fair. The second line of Advance Australia Fair will change from ‘For we are young and free’ to ‘For we are one and free.’ The new Anthem will take effect from 1 January 2021. Prime Minister Scott Morrison said the change was made for all Australians. “During the past year we have showed once again the indomitable spirit of Australians and the united effort that has always enabled us to prevail as a nation. It is time to ensure this great unity is reflected more fully in our national anthem,” the Prime Minister said. “Also, while Australia as a modern nation may be relatively young, our country’s story is ancient, as are the stories of the many First Nations peoples whose stewardship we rightly ack.....