వార్తలు

వార్తలు

Western Australian Government schools will receive significant bandwidth increases from early 2021 to meet the growing demand for students to access online learning materials. Education and Training Minister Sue Ellery announced today that the Department of Education had signed a $130 million extension to its telecommunications contract with Telstra. This will deliver the benefits of high-speed fibre and internet access to 350,000 students, teachers and other school staff across WA. The base bandwidth for every student and staff member will increase from 100 kBps to an average of 2 Mbps. When complete, schools that currently have limited bandwidth will be able to run simultaneous online learning and activities in a number of classrooms without 'lag'. At no additional cost to the Department of Education, under the agreement Telstra will invest approximately $30 million to u.....
The Election Commission of India (ECI) is toying with the idea of providing voters with election photo identity card in a digital format for easy accessibility, a senior official said. He, however, made it clear that no decision has been taken by the EC yet in this regard. "We keep getting suggestions and ideas from officers on fields, through working groups of (state) chief electoral officers and public. This is one such idea we are working on," the functionary said. Asked whether the digital voter identity card would mean that a voter can carry it on his or her mobile phone using an application, the official said once the EC takes a decision, such details will be settled. "It can be on a mobile, website, through e-mail... the idea is to provide faster delivery and easy accessibility. The physical card takes time to print and time to reach the voter," he explained. The Aa.....
Raja Jon Vurputoor Chari, an Indian-American US Air Force colonel, is among 18 astronauts, half of them women, who have been selected by NASA for its ambitious manned mission to the Moon and beyond. The modern lunar exploration programme will land the first woman and next man on the Moon in 2024 and establish a sustainable human lunar presence by the end of the decade, the American space agency said. NASA on Wednesday named the 18 astronauts who will train for its Artemis moon-landing programme. Chari, 43, a graduate of the US Air Force Academy, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and US Naval Test Pilot School, is the only Indian-American in the list. He was selected by NASA to join the 2017 Astronaut Candidate Class. He reported for duty in August 2017 and having completed the initial astronaut candidate training is now eligible for a mission assignment. My fe.....
కోవిడ్ వలన ప్రపంచమంతా యోగా, ఆయుర్వేదణ్, నేచరోపతి వైపు దృష్టి సారించి, రోగనిరోధకశక్తి పెంచుకోవాలన్న ఆలోచనతో సాగిందని ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి, ప్రధాని కార్యాలయం, ప్రజా ఫిర్యాదులు, పెన్షన్లు, అణువిద్యుత్, అంతరిక్ష శాఖల కేంద్ర సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి) డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ అన్నారు. ఆ విధంగా వారు ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానం కోసం ప్.....