వార్తలు

వార్తలు

Raja Jon Vurputoor Chari, an Indian-American US Air Force colonel, is among 18 astronauts, half of them women, who have been selected by NASA for its ambitious manned mission to the Moon and beyond. The modern lunar exploration programme will land the first woman and next man on the Moon in 2024 and establish a sustainable human lunar presence by the end of the decade, the American space agency said. NASA on Wednesday named the 18 astronauts who will train for its Artemis moon-landing programme. Chari, 43, a graduate of the US Air Force Academy, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and US Naval Test Pilot School, is the only Indian-American in the list. He was selected by NASA to join the 2017 Astronaut Candidate Class. He reported for duty in August 2017 and having completed the initial astronaut candidate training is now eligible for a mission assignment. My fe.....
కోవిడ్ వలన ప్రపంచమంతా యోగా, ఆయుర్వేదణ్, నేచరోపతి వైపు దృష్టి సారించి, రోగనిరోధకశక్తి పెంచుకోవాలన్న ఆలోచనతో సాగిందని ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి, ప్రధాని కార్యాలయం, ప్రజా ఫిర్యాదులు, పెన్షన్లు, అణువిద్యుత్, అంతరిక్ష శాఖల కేంద్ర సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి) డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ అన్నారు. ఆ విధంగా వారు ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానం కోసం ప్.....